My Photo
Name:
Location: Winnipeg, Manitoba, Canada

I indite what I think. Therefore, I am eLf.

Wednesday, January 01, 2014

Poetry 2013 #7: Panahon para sa Bawat Kabanata

.
Mayroong mga nagtataka
Kung wala raw ba ’kong magawa
Kaya panay sulat ng tula..

Ang sagot ko sa kanila
Ang hilig ay kanya-kanya;
Matagal na ’kong makata.

Kahit abalá
Palaging may oras pa
Sa ’king pamilya.

Ang pagkabata
Ay napakahalaga—
’Sang alaala.

’La naman akong bisyong masama.

Inaayos bawat kabanata.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home