My Photo
Name:
Location: Winnipeg, Manitoba, Canada

I indite what I think. Therefore, I am eLf.

Wednesday, January 01, 2014

Poetry 2013 #6: Nasa Tao ang Awa, Nasa Tao Rin ang Gawa

.
At umatake na nga ang demonyong bagyo--
Winasak--buhay ng napakaraming tao.

May mga nakatakas; merong nakaraos.
Mga pangarap--ultimo ningas...naupos!

Sadyang ganyan ang buhay--matira'ng matibay.
Marami'ng dahilan kumba't may namamatay.

Merong mahina ang isip at kalooban;
Maraming uhaw't gutom sa kasaganaan.

May mahihina ang pangangatawan dahil
Walang perang pambayad kapag sinisingil.

Wag na sanang kahibangan ang pairalin;
Ang katotohanan ang s'yang dapat harapin.

Ang kailangan ay malinaw na solusyon,
At hindi mga d'yus-d'yosang pawang delusyon.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home