My Photo
Name:
Location: Winnipeg, Manitoba, Canada

I indite what I think. Therefore, I am eLf.

Wednesday, January 01, 2014

Poetry 2013 #2: Minsa'y May Mag-Amang Bata

.
May isang makulit na bata
Sa hagdanan ay akyat-baba
Ilang ulit na paalala
Sa kanya'y hindi umuubra
Subalit ano'ng magagawa
Mga salita'y walang bisa
Sabagay nung ako'y bata pa
Kakulitan ko'y mas malala

Minsan noong ako'y bata pa
Ina ko'y parang sirang plaka
Sa kanyang mga paalala
Na di ko naman iniinda

Kaya ngayong ako na'ng ama
Mayaman ako sa pasensya

0 Comments:

Post a Comment

<< Home