My Photo
Name:
Location: Winnipeg, Manitoba, Canada

I indite what I think. Therefore, I am eLf.

Wednesday, January 01, 2014

Poetry 2013 #3: Oda sa Pakikipagkaibigan

.
Maaga pa naman, kaibigan;
May ibang araw pang nakalaan
Nang matuloy na ang pagkikita;
Sa tugtuga'y magsasama-sama.

Sina Pol at Jyel, maggigitara.
Si Renee at ako ang kakanta.
Si Joan, ah e, tsutsuwariwap.

At pagkatapos ng kasiyahan,
Magpapakain uli si Joan.
Paglutuin kaya natin si Pol?

Sige na nga, seryosong usapan!
Itigil na muna ang tugtugan.
Gusto ko kayong pasalamatan
Sa kabutihang ipinaramdam.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home